Dnevna novina DAN medijski sponzor AMATERSKE BIZNIS LIGE 

Dnevna novina DAN medijski sponzor AMATERSKE BIZNIS LIGE 


Poštovani

Danas je sklopljen ugovor sa medijskom kućom DAN.

DAN će izvještavati o rezultatima AMATERSKE BIZNIS LIGE.