TURNIR STK SPIN


Na drugom klubskom turniru konačan plasman je:

1. Vuk Marković

2. Jovana Repić

3. Andrija Djurović

4. Stefan Petričević

5. Luka Milošević

6. Ivan Perović

7. Marko Delić

8. Uroš Bulatović

9. Hari Škrijelj

10. Jakov Jegdić

Najbolji na turniru